Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Sekule

19.12.2022 zverejnil/a sekule_obec.

Na stránke obce Sekule v časti Zverejňovanie – Verejné vyhlášky a oznamy je zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Sekule.