Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Sekule

Na stránke obce Sekule v časti Zverejňovanie – Verejné vyhlášky a oznamy je zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Sekule.

Zverejnené 19. decembra 2022.
Bez úpravy .