Preskočiť na obsah

ZÁCHRANA PAMIATKY – Pomník padlých

Zverejnené 8.11.2022.

Práve tento rok ubehne presne 100 rokov od výstavby pomníka. Pomníka, ktorý v sebe nesie príbehy veľa rodín v našej obci. Práve jeho opravou si chceme uctiť pamiatku všetkých obetí nielen I. Svetovej vojny, ale aj všetkých naších hrdinov, ktorí padli pri obrane našej krajiny.

Pomník padlých v Sekuliach bol postavený v roku 1922 v areáli kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Zdobí ho súsošie anjela s umierajúcim vojakom. Nižšie je na troch stranách majuskulný nápis K PAMATKE NAŠIM | DRAHYM PADLIM | VO SVETOVEJ VOJNE. Na zadnej strane podstavca je zakladateľský nápis, ktorý dokladá rozhodujúci podiel Jána Maxiana pri výstavbe pomníka.

„Jedna múdrosť vraví, že keď národ nepozná svoju minulosť, musí ju znova prežiť. Nezabúdajme na to dobré ale ani zlé, čo prežili naši dávni predkovia.“

Vďaka dotačnému programu Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa nám podarilo zastaviť vplyv degradačných procesov na pamiatku a jej následnú revitalizáciu. Podmienkou reštaurátorského zásahu bolo, aby všetky formy intervencie vykonané na diele za účelom stabilizácie jeho hmotnej podstaty a zhodnotenia jeho umelecko-historických kvalít, boli realizované s plným rešpektom k originálu, so snahou zachovať a podporiť hodnoty, ktoré tento objekt reprezentuje.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný: Obec Sekule.