Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Sekule.

Zatvorený obecný úrad

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok a piatok, t.j. 12. a 13. mája bude Obecný úrad Sekule z dôvodu prípravy jarmoku  zatvorený.

Zápis detí do MŠ

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE SEKULE       PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 V zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 6  vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, sa prijímanie detí… Čítať viac

UPRACME SI NAŠE OKOLIE

Obec Sekule spoločne s Poľovníckym združením Sekule pozývajú všetkých priateľov prírody na jarné upratovanie chotára obce.Brigády sa tradične zúčastňujú spoločenské organizácie a občianske združenia, ktoré čistia pridelené úseky. Obyvatelia našej obce sa pripoja k niektorej z organizácií. Po skončení upratovania pozývame účastníkov brigády na občerstvenie a poľovnícky guláš. Veríme, že sa zídeme v dostatočnom počte… Čítať viac

Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Sekule oznamuje rodičom, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dvoch fázach. 1.fáza – elektronická prihláška Zápis sa v prvej fáze uskutoční elektronickou formou vyplnením prihlášky. Elektronickú prihlášku môžu rodičia vyplniť výlučne v termínoch 1.-18.4.2022. (Nie je potrebné, aby rodičia navštívili základnú školu.) Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o… Čítať viac

Sekule opäť ožijú jarmokom

Jedným z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí obce Sekule je Sekulský jarmok remeselníkov. Tento jarmok predstavuje návrat k tradíciám dávnych remesiel dôležitých pre život a rozvoj obce. V poradí 21. Sekulský jarmok remeselníkov v novom termíne (14.máj) sľubuje opäť predviesť obec v najlepšom svetle. Po celom centre obce budú rozvoniavať čerstvé jedlá, ktoré v sebe tiež nesú tradíciu a… Čítať viac

Termín odpočtu meradiel prevádzkových hodín čerpadla domovej čerpacej stanice

oznamujeme občanom, že odpočet meradla počítajúceho prevádzkové hodiny čerpadla (ďalej „meradla“) domovej čerpacej stanice, ktorá slúži na odvádzanie odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie obce Sekule sa uskutoční v 10. týždni 2022 t.j. od 07.03.2022 (pondelok) do 11.03.2022 v čase od 08:00 – 14:30 hod. V súvislosti s odpočtom meradla si Vás dovoľujeme požiadať o sprístupnenie meradla. Pokiaľ pri… Čítať viac

Čestné prehlásenie – kompostovanie

Vážení občania, obec Sekule pripravila Čestné prehlásenie – návratku pre účely oznámenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, či domácnosť vykonáva likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním alebo požaduje o zabezpečenie kompostovania obcou. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník… Čítať viac

Odpočet plynu

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽA ZEMNÉHO PLYNU Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.,     v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. si Vás dovoľujú informovať, že v mesiaci február ma byť na Vašom odbernom mieste vykonaný fyzický odpočet zemného plynu prostredníctvom odpočtára Slovenskej pošty. V rodinných domoch bude odpočet vykonávaný ako po minulé roky, prosíme o sprístupnenie… Čítať viac

Do konca januára je treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

Každý vlastník nehnuteľnosti, teda napríklad bytu, domu či pozemku, v ktorého vlastníctve nastala počas minulého roka nejaká zmena, je povinný do 31. januára podať obci priznanie k dani z nehnuteľnosti. Povinnosť sa týka každého, kto nehnuteľnosť získal kúpou, darom alebo dedením. To platí aj v prípade, ak sa zmenil účel stavby, skolaudovali ste dom alebo získali stavebné… Čítať viac

Prerušenie prevádzky materskej školy

Riaditeľka MŠ Sekule oznamuje rodičom, že na základe pokynov RÚVZ Senica, bude z dôvodu ochorenia COVID-19 a karanténe niektorých zamestnancov MŠ prerušená prevádzka                  od 14.12.2021 vo všetkých triedach. Deti musia absolvovať desaťdennú povinnú karanténu, nakoľko boli  v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou. Prevádzka MŠ v bežnom režime bude od 10. januára 2022 (pondelok).