Otvorenie Obecného úradu

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že od 27.04.2021 je obecný úrad pre verejnosť otvorený za dodržiavania protiepidemiologických opatrení.

Zverejnené 28. apríla 2021.
Bez úpravy .