Upozornenie – vývoz plastov a papiera

Na základe zmluvy, ktorú má naša obec s organizáciou FCC Slovensko, s.r.o. a vykonáva zvoz separovaného zberu – plast a papier upozorňujeme občanov nasledovne:

Nakoľko je v zmluvných podmienkach vývoz separovaného papiera a plastov vrecovým systémom, žiadame občanov, ktorí majú na uvedené komodity vlastné nádoby, aby separované zložky ( papier a plast) v deň zvozu dávali na zber v 120 L vreciach a nie v nádobách.

V prípade, ak občania vyložia separované zložky v ich nádobe, nezodpovedáme za prípadné poškodenie nádoby.

Zverejnené 6. augusta 2021.
Bez úpravy .