ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Kategória

Živé vianočné stromčeky sa budú odvážať v určenom termíne a poputujú do kompostárne. Nepotrebné umelé stromčeky môžete darovať alebo odovzdať na zbernom dvore.

😊ℹ️☝️ Umelé stromčeky nepatria do žltých nádob na plast! Taktiež žiadame občanov, aby ich neodkladali na kontajnerových stojiskách.

Zverejnené 5. januára 2022.
Bez úpravy .