Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Sekule.

Pomoc pre Ukrajincov

Od soboty 26. februára 2022 od 12.00 je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia. Vláda ju na návrh ministra vnútra vyhlásila v sobotu dopoludnia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Cieľom je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie či zmiernenie následkov tejto mimoriadnej udalosti. Pre Ukrajincov… Čítať viac

Čestné prehlásenie – kompostovanie

Vážení občania, obec Sekule pripravila Čestné prehlásenie – návratku pre účely oznámenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, či domácnosť vykonáva likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním alebo požaduje o zabezpečenie kompostovania obcou. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník… Čítať viac