Preskočiť na obsah

List investorov zámeru občanom Sekúl

Zverejnené 28.6.2024.

Vážení občania,

Obec Sekule stojí pred významnou príležitosťou rozvoja, ktorá má potenciál výrazne zvýšiť kvalitu života všetkých obyvateľov. V poslednom čase sa však objavili rôzne polopravdy a informácie vytrhnuté z kontextu, ktoré môžu vyvolávať zbytočné obavy. Radi by sme preto reagovali a uviedli veci na pravú mieru.

Pripravované zmeny v územnom pláne

Kľúčové oblasti:

 1. Rekreačný areál pri jazere
 2. Strategický park

Tento projekt, realizovaný v spolupráci s firmou CBRE, je navrhnutý s ohľadom na potreby obce a jej obyvateľov, nie na úkor životného prostredia či kvality života, ako sa niektorí obávajú.

Hlavné body rozvoja

Strategický park zameraný na inovácie a progresívne technológie

 • Nejde o masívnu priemyselnú zónu, ako sa niekedy nesprávne interpretuje.

Modernizácia dopravnej infraštruktúry s vylúčením nákladnej dopravy z intravilánu obce

 • Priame odbočenie z diaľnice a 1,5 km na vstup do Strategického parku
 • Napojenie parku križovatkou s komunikáciou I. triedy výlučne pre nákladnú dopravu a z časti aj osobnú dopravu.
 • Vnútro-areálový objazd po severnej a východnej hranici pozemkov, návrat dopravy po rovnakej trase a výlučné odbočenie smerom na diaľnicu.
 • Nákladná doprava do Strategického parku bude vylúčená z prejazdu obcou Sekule a iných blízkych obcí regiónu.
 • Z titulu nákladnej dopravy nebudú žiadne dopravné kolízie a riziká v obci, žiadne „praskanie stien domov“ kvôli negatívnym dopadom dopravy do Strategického parku.
 • Na elimináciu vplyvu dopravy sa zrealizujú vhodné technické a stavebné riešenia pre zvýšenie bezpečnosti a vynútenie ich realizácie.
 • Disponujeme spracovanou projektovou dokumentáciou, ktorá rieši napojenie strategického parku na diaľnicu D2 bez nutnosti budovania ďalšej diaľničnej križovatky.

Dôraz na ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj

 • Projekt nezanedbáva ekologické aspekty.

Sekule má potenciál stať sa významným centrom inovácií a udržateľného rozvoja na Slovensku. Projekt je unikátny skĺbením komerčného využitia, rekreačnej zóny a zachovania prírodného rázu významnej časti územia. Nie je pravdou, že celé územie bude zastavané či zničené.

Realizácia projektu

Realizácia bude prebiehať v etapách počas nasledujúcich rokov, nie naraz, ako sa niekedy nesprávne uvádza. Náš záväzok „dlhodobý dobrý sused“ znamená citlivé plánovanie a podporu ekonomicky zaujímavých aktivít pri zachovaní prírodného charakteru, biotopov a biodiverzity.

Transparentnosť a otvorená komunikácia

Firma CBRE sa zaväzuje k pravidelnému informovaniu občanov a organizovaniu verejných prerokovaní. Všetky relevantné dokumenty a štúdie budú verejne dostupné. Odmietame tvrdenia o tajných dohodách či skrytých zámeroch.

Projekt rešpektuje historický kontext a obavy obyvateľov. CHKO Záhorie bude aktívne zapojené do definovania chránených oblastí. Obec Sekule zostáva regulátorom, čo zabezpečuje kontrolu nad procesom. Každá fáza projektu prejde posúdením vplyvu na životné prostredie (EIA).

Výzva k aktívnemu zapojeniu

Vyzývame všetkých občanov, aby sa aktívne zaujímali o projekt a overovali si informácie z dôveryhodných zdrojov. Vaše názory a pripomienky sú cenné a pomôžu formovať budúcnosť našej obce. Dajme šancu zákonnému a transparentnému postupu, ktorý prinesie prospech celej komunite. 

Pre informácie, otázky, podnety nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese: 

info@sekulemlaky.sk

Spoločne môžeme vytvoriť projekt, ktorý:

 • Zachová prírodné bohatstvo
 • Prinesie nové možnosti pre rozvoj a prosperitu Sekúľ

Buďme informovaní, zapojení a otvorení konštruktívnemu dialógu o našej spoločnej budúcnosti. Nedovoľme, aby šírenie poloprávd a dezinformácií ohrozilo túto jedinečnú príležitosť pre našu obec.

Ďakujeme a tešíme sa na komunikáciu s vami.