Schôdza záhradkárov

Zväz záhradkárov Sekule pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v nedeľu 19. júna 2022 o 14. hodine v KD Sekule.

Výbor ZO sa teší na Vašu účasť !

Zverejnené 16. júna 2022.
Bez úpravy .