Preskočiť na obsah

Upozornenie pre záhradkárov

Zverejnené 11.6.2021.

ZO SZZ Sekule podla odchytu motýlov 1. generácie obalovača
jablčného vo feromonových lapačoch upozorňuje záhradkárov v lokalite
Sekule na aktuálnosť
chemického ošetrenia jadrovín  proti nakladeným vajíčkam početnej
letovej vlny škodcu a to
v čase od  12. do 16. júna 2021 nasledovnými povolenými prípravkami :
biologický Lepinox Plus
Integro -zo zásob z minulého roka
Agro stop červivosť, alebo
Coragen 20 SC
Pri použití týchto prípravkov tzv. prvej skupiny sa ošetrenie proti
vyliahnutým húseniciam tejto letovej vlny už nevykonáva !

Ošetrenie proti vyliahnutým húseniciam tejto istej letovej vlny
obalovača jablčného, v prípade že sa nevykoná vyššie uvedený postrek
proti nakladeným vajíčkam, sa v Sekuliach predpokladá v čase
od 18. do 21. júna 2021. Použiť možno nasledovné povolené prípravky :
Buldock 20 EC
Decis Protech zo starých zásob
Sanium Ultra
Karate Zeon 5 CS
Mospilan 20 SP
Mavrik a
Spintor

Všetky uvedené prípravky je možné kombinovať s fungicídmi proti
múčnatke a chrastavitosti jadrovín a zároveň sú účinné i na elimináciu
veľmi rozšírených listových vošiek.