Preskočiť na obsah

Otvorenie nového školského roku

Zverejnené 31.8.2021.

Vážení rodičia, milí žiaci,

2. septembra 2021 t.j. vo štvrtok, otvoríme v našej základnej škole nový školský rok 2021/2022.

Organizácia nástupu bude nasledovná:

Žiaci 1. ročníka a ich rodičia prídu do budovy školy hlavným vchodom v čase od 7,45 do 7,55 hod.  Je potrebné, aby mali všetci prekryté horné dýchacie cesty. Rodičia aj deti odovzdajú pri vstupe do budovy Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti a Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.

Zaregistrovaní rodičia vyplnia formuláre cez Edupage. Noví rodičia, ktorí ešte nemajú vytvorené konto v Edupage, nájdu tlačivá na webovej stránke školy. Vyplnené ho odovzdajú pri vstupe do budovy triednej učiteľke. Ďalšou možnosťou je  vyplniť tlačivá priamo v škole.

Prváci a ich rodičia najskôr spoločne absolvujú vo vestibule školy  krátky slávnostný úvod, následne sa v triede zoznámia so svojimi triednymi učiteľkami a dozvedia sa potrebné informácie. So sebou si prinesú aktovky.

Obedy ani  školský klub  prvý deň nebudú. V prevádzke nebude ani ranný školský klub.

Žiaci 2. – 5. ročníka prídu do školy hlavným vchodom v čase od 8,10 do 8,20 hod.

Žiaci 6. – 9. ročníka prídu do školy hlavným vchodom v čase od 8,20 do 8,30 hod.

Žiaci 2.– 9. ročníka vchádzajú do budovy školy bez zákonných zástupcov s prekrytými dýchacími cestami a s Písomným prehlásením o bezpríznakovosti vyplneným v Edupage, prípadne ho prinesú osobne.

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre žiakov 2. – 9. ročníka sa uskutoční o 8,35 hod., priamo v kmeňových triedach.

Testovanie kloktacími PCR testami sa uskutoční dňa 06.09.2021 (v pondelok)  o 7,30 hod. v škole. Testovať sa budú tie deti, ktorých rodičia prejavili záujem.

Antigénové samotestovacie testy budú doručené škole dňa 02.09.2021. Rodičia si ich budú môcť prevziať od 03. 09.2021. Triedny učiteľ bude rodičov, ktorí si testy objednali, kontaktovať.

Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu rekonštrukcie cesty, nie je možné okolo školy parkovať.

Vedenie školy praje všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy pokojné a úspešné vykročenie do nového školského roku.