Preskočiť na obsah

OZNAM – ŠKOLA

Zverejnené 7.2.2021.

Obec Sekule, ako Zriaďovateľ ZŠ Sekule a MŠ Sekule nemá od 5.2.2021 žiadne nové relevantné informácie a s prihliadnutím k výsledkom testovania v obci Sekule a v obci Moravský Sv. Ján nič nemení na svojom pôvodnom rozhodnutí a obe uvedené školy sú od 08.02.2021 otvorené za sprisnenych epidemiologických opatrení.

Žiak môže nastúpiť do školy pod podmienkou, že netrpí žiadnym respiračným ochorením a aspoň jeden z rodičov má vykonaný test s negatívnym výsledkom na COVID – 19.

Účasť na vyučovaní v ZŠ je podmienená predložením čestného vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti spolu s priloženou kópiou o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. 

Zároveň stále dávame možnosť rodičom detí sa slobodne rozhodnúť a zvážiť či svoje deti do škôl dajú. Je to o zodpovednosti nás všetkých.