Stravovanie detí v MŠ a ZŠ po novom

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ alebo ZŠ v Sekuliach a od 1.9.2021 sa budú stravovať v školskej jedálni, že po splnení zákonných podmienok majú deti nárok na dotáciu na stravu.

Jedná sa o deti, ktoré žijú v domácnosti:

– ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

– ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

– ktorej členovia si neuplatnili nárok na daňový bonus.

Prosíme rodičov detí, ktoré spĺňajú uvedené podmienky, aby sa prihlásili na tunajšom obecnom úrade najneskôr do 4.8.2021.

Zverejnené 28. júla 2021.
Bez úpravy .