Preskočiť na obsah

Stravovanie detí v MŠ a ZŠ po novom

Zverejnené 28.7.2021.

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ alebo ZŠ v Sekuliach a od 1.9.2021 sa budú stravovať v školskej jedálni, že po splnení zákonných podmienok majú deti nárok na dotáciu na stravu.

Jedná sa o deti, ktoré žijú v domácnosti:

– ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

– ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

– ktorej členovia si neuplatnili nárok na daňový bonus.

Prosíme rodičov detí, ktoré spĺňajú uvedené podmienky, aby sa prihlásili na tunajšom obecnom úrade najneskôr do 4.8.2021.