Búracie povolenie – verejná vyhláška

Zverejnené
19. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2021