Preskočiť na obsah

N á v r h dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019