Obchodná verejná súťaž – odpredaj bytu

Zverejnené
10. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2021 − 21. apríla 2021