Oznámenie o úmrtí poslanca OZ a nástup náhradníka

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021