Oznámenie o začatí kolaudačného konania … – verejná vyhláška

Zverejnené
21. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júla 2021