Oznámenie o začatí územného konania a … – verejná vyhláška

Zverejnené
13. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2021