Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Zverejnené
9. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. augusta 2021 − 12. augusta 2021