Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Zverejnené
24. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. februára 2021 − 31. decembra 2021