Verejná obchodná súťaž

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021

Obec Sekule vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy.