verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie

Zverejnené
22. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júna 2021 − 12. júla 2021