Verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad Trnava

Zverejnené
19. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2021 − 4. júna 2021