Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o odstránení stavby …

Zverejnené
14. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2021 − 7. júla 2021