Verejná vyhláška – stav. povolenie – vonkajšie rozvody NN 8 x RD

Zverejnené
2. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2021