Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Erika Maxiana

Zverejnené
17. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2021 − 30. novembra 2022