Vyhláška ÚVZ SR č. 237

Zverejnené
13. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. augusta 2021 − 31. decembra 2021