Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
2. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2021 − 11. marca 2021