Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
10. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2021 − 17. marca 2021