Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         Peter Valášek, Sekule č. 525, 908 80  Sekule

Druh a počet drevín:  lipa veľkolistá 1 ks

Pozemok:   „C“ 315

Dátum doručenia žiadosti: 14.10.2020

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  04.11.2020