Začatie správneho konania – výrub stromov

Zverejnené
15. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2021 − 2. marca 2021