Verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad Trnava

Zverejnené
23. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. apríla 2021 − 14. mája 2021