Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Kristíny Mišovičovej

Zverejnené
19. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2021 − 17. mája 2021