Preskočiť na obsah

Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
31. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2023 − 14. júna 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Sociálna poisťovňa, Senica, Sotinská 1577, 905 01 Senica   

pre adresáta: Viktória Rišková, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať  na Pošte č. 153   Sekule v úradných hodinách do 15.6.2023

Dátum vyvesenia: 31.05.2023

Detaily

Dátum uloženia: 31. mája 2023
Odberná lehota: 15. júna 2023
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: Sociálna poisťovňa, Senica
Adresát: Viktória Rišková, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.