Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
14. septembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2023 − 28. septembra 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: JUDr. Alexadra Cicuttová, Exekútorský úrad Piešťany, Hollého 23, 921 01 Piešťany

pre adresáta : Prints Vasyl   bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 02.10.2023

Dátum vyvesenia: 14.09.2023

Detaily

Dátum uloženia: 14. septembra 2023
Odberná lehota: 2. októbra 2023
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: JUDr. Alexadra Cicuttová, Exekútorský úrad Piešťany, Hollého 23, 921 01 Piešťany
Adresát: Prints Vasyl   bytom Sekule.

Prílohy

Žiadne prílohy.