Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
9. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2023 − 23. novembra 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Mgr.et Mgr.Adam Vrbecký, usadený euroadvokát M.B.A.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka Boženy Němcovej 1080/13 977 01 Brezno. 

pre adresáta: Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na OÚ č. 570  Sekule v úradných hodinách do 27.11.2023

Dátum vyvesenia: 09.11.2023

Detaily

Dátum uloženia: 9. novembra 2023
Odberná lehota: 27. novembra 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Mgr.et Mgr.Adam Vrbecký, usadený euroadvokát M.B.A.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka Boženy Němcovej 1080/13 977 01 Brezno. 
Adresát: Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Prílohy

Žiadne prílohy.