Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
11. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2024 − 25. marca 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:  VšZP, Halenárska 22 , 917 01 Trnava

pre adresáta: Mykhailo Sirko,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU č.570 Sekule  v úradných hodinách do 27.3.2024

Dátum vyvesenia: 11.03.2024

Detaily

Dátum uloženia: 11. marca 2024
Odberná lehota: 27. marca 2024
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: VšZP, Halenárska 22 , 917 01 Trnava
Adresát: Mykhailo Sirko,  bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.