Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
16. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
16. apríla 2024 − 2. mája 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:  Centrum log. Z. a. č. MV SR, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča   

pre adresáta: Miroslav Polák,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 03.05.2024

Dátum vyvesenia: 16.4.2024

Detaily

Dátum uloženia: 16. apríla 2024
Odberná lehota: 2. mája 2024
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: Centrum log. Z. a. č., MV SR, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča
Adresát: Miroslav Polák,  bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.