Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021

Zverejnené
29. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júla 2022 − 15. augusta 2022
Kategória

Prílohy