Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sekule