Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule