Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010

Zverejnené
23. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2023 − 8. februára 2023
Kategória

Prílohy