Návrh VZN č. 3/2021 o o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
7. septembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 3/2021

Prílohy