Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy