Návrh VZN č. 4/2022 o ostatných poplatkoch za vykonané úkony

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy