Návrh VZN č. 5/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne na území obce Sekule

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy