Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
2. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2023 − 16. marca 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: JUDr. Miloslav Tóth, advokát, Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa,

 pre adresáta Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 17.3.2023

Dátum vyvesenia: 2.3.2023

Detaily

Dátum uloženia: 2. marca 2023
Odberná lehota: 16. marca 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: JUDr. Miloslav Tóth, advokát, Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa
Adresát: Adriana Nižňanská, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.