Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
3. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2023 − 17. marca 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Hlavná 32 929 01 Dunajská Streda 1  

 pre adresáta ANDREII BURCH, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 18.3.2023

Dátum vyvesenia: 3.3.2023

Detaily

Dátum uloženia: 3. marca 2023
Odberná lehota: 18. marca 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Hlavná 32 929 01 Dunajská Streda 1  
Adresát: ANDREII BURCH, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.