Preskočiť na obsah

Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
9. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2023 − 23. marca 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25  

pre adresáta: Mykhailo Sirko, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 23.3.2023

Detaily

Dátum uloženia: 9. marca 2023
Odberná lehota: 23. marca 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25
Adresát: Mykhailo Sirko, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.